BADANIE DISC D3 to bardzo czułe narzędzie diagnozy kompetencji łczące w sobie 4 analizy :

 

1. DISC - styl zachowania, komunikacji, poziom decyzyjności, jak reagujemy na zmianę lub sytuację stresową  

DISC to  4 style zachowań : D - Dominujący ( Dominant ) , I - Wpływowy ( Influencing ), S - Stały ( Stable ) , CSumienny ( Compliant) 

 

2. TEAMS - preferowane role zespołowe :  Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg, 

3. VALUES  - wartości, które stoją za decyzjami : Lojalność, Równość, Niezależność, Uczciwość 

4. BAI - wewnętrzne motywacje, postawy, które przekładają się na wyniki : Wewnętrzny Spokój, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza

 

 

Dla KOGO : 

  • Jeśli chcesz się lepiej poznać i lepiej komunikować

  • Jeśli jesteś w trakcie zmiany zawodowej  lub osobistej

  • Jesteś nowym menadżerem lub jesteś w trakcie budowania  zespołu

  • W procesie rekrutacyjnym 

  • W programach talentowych 

  • Jesteś zawodowo związany ze sprzedażą 

 

Zapraszam do kontaktu i rezerwacji spotkania 

Po wykupieniu badania otrzymają Państwo maila z dostępem do kwestionariusza. Jego wypełnienie trwa ok 30 minut. Następnie w trakcie 90 minutowej sesji mają Państwo możliwość omówić wyniki badania oraz stworzyć swój indywidualny plan rozwoju. Swój ndywdualny raport otrzymają Państwo na własność. 

 

* na bazie wyników badania istnieje możliwość zamówienia warsztatów zespołowych 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

Twoja Odporność Psychiczna
Twój Profil Zawodowy
Twój Styl Przywództwa
×